Co se děje na VŠE?

28. 9. 2016 - Studentský festival VŠEfest

Hledat Pokročilé hledání

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 


Rešeršní služby

Zadejte si požadavek na zpracování rešerše. Získáte tak soupis dokumentů nebo faktografických informací o problematice, která Vás zajímá, podle hledisek, které si sami určíte. Pro zaměstnance VŠE je tato služba poskytována zdarma (z licencovaných a volně dostupných informačních zdrojů nebo z archivu rešerší), pro ostatní za úhradu. Službu je možné hradit fakturou nebo přímou platbou proti vydání rešerše a potvrzení.

Upozornění pro učitele VŠE:
Zpracování standardní rešerše citací (citačních ohlasů) trvá průměrně 3 dny. Při větším počtu citací, žádostí a při multiplicitě jmen a oboru může zpracování trvat i více než týden.

Co lze objednat

 • vypracování jednorázové retrospektivní rešerše,
 • průběžné uživatelské profily - rešerše typu SDI (pro zaměstnance VŠE),
 • poskytnutí již zpracovaných rešerší.

Jak službu objednat

Rešeršní služby jsou poskytovány na základě písemných objednávek, buď při osobní návštěvě, nebo na základě online objednávky.

Cena služby

Rešeršní služba je
 • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z licencovaných a volně dostupných informačních zdrojů nebo z archivu rešerší zdarma,
 • pro učitele a ostatní zaměstnance VŠE z ostatních placených informačních zdrojů dle skutečných nákladů,
 • pro studenty, externí uživatele CIKS VŠE a veřejnost:
  • paušální poplatek 100,- Kč (i v případě rešerše s nulovým výsledkem),
  • práce rešeršéra 350,- Kč/1 hod.

 


Manažer služby

Mgr. Libuše Simandlová
i-servis@vse.cz

místnost 034B SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 129, 224 095 291, 224 095 580
fax: (+420) 224 095 869

Cena služby

 • pro učitele a zaměstnance VŠE zdarma
 • pro studenty a externí uživatele VŠE za úhradu

Objednání služby

Ukázková rešerše