Co se děje na VŠE?

28. 9. 2016 - Studentský festival VŠEfest

Hledat Pokročilé hledání

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 


Registrace a kategorie uživatelů

Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15ti let nebo cizí státní příslušník po předložení platných dokladů. Institucím jsou výpůjční služby poskytovány v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Podmínky registrace

K registraci je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz / pas / osobní průkaz / vízum), vyplnit Přihlášku a Prohlášení uživatele. Žadatel nesmí mít žádné finanční ani věcné závazky vůči knihovně.
Podepsáním „Prohlášení“ se uživatel zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky z prodlení a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek.

Cena registrace, kategorie uživatelů

 

Interní uživatelé student, učitel, zaměstnanec VŠE

 

multifunkční identifikační karta registrovaná pro knihovní služby

 

platnost registrace 1 akademický (školní) rok

 

roční obnovení (prolongace) registrace - 20 Kč

 

maximální počet absenčních výpůjček – 20

Externí uživatelé studenti, odborná veřejnost

 

průkaz uživatele – typ B, vystavený v recepci knihovny na Žižkově

(pouze absenční výpůjčky ze skladu knihovny VŠE)

vystavení průkazu: 100 Kč + registrační poplatek 20 Kč

 

průkaz uživatele – typ D - čipová karta vystavená Správou ID karet Výpočetního centra (absenční výpůjčky, přístup do všech studoven, kopírování, internet pouze z počítačů ve studovně, wifi, MVS, EIZ dle licence, přístup do Studijní knihovny JM, absenční výpůjčky ze SKJM)

vystavení karty: 250 Kč + registrační poplatek 20 Kč

 

platnost registrace 12 měsíců od data registrace / prolongace

 

roční obnovení (prolongace) registrace:

průkaz B - 50 Kč

průkaz D - 100 Kč

 

maximální počet absenčních výpůjček – 5

Jednorázový vstup pouze k návštěvě studovny

 

platnost 1 den

 

cena 50 Kč + 250 Kč vratná záloha za zapůjčení čipové karty

 

nelze použít k absenčním výpůjčkám

 

možnost kopírování

 

 


Kontaktní informace

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
orientační plánek (PDF)

skupinové e-maily
místnost M29A SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 591
fax: (+420) 224 095 869
Zaměstnanci CIKS
Telefonní seznam VŠE

Cena služby

Související stránky