Co se děje na VŠE?

28. 9. 2016 - Studentský festival VŠEfest

Hledat Pokročilé hledání

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 


Mediatéka

Mediatéka je multimediální studovna s fondem zaměřeným zejména na oblast financí, bankovnictví a účetnictví. Je umístěna v zadní části centrální budovy Žižkov.

V Mediatéce je 15 studijních míst s počítači s připojením na internet, určenými zejména k práci s online přístupnými licencovanými informačními zdroji. Na čtyřech vyhrazených počítačích lze také pracovat s jazykovými CD-ROMy.
Počítače, včetně přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mohou využívat také registrovaní externí uživatelé CIKS.

Knižní fond Mediatéky je tematicky zaměřen na obory a specializace vyučované na Fakultě financí a účetnictví. Jsou zde k dispozici publikace vydávané Světovou bankou, ČNB, MMF a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, a dále encyklopedická literatura a časopisy z oblasti financí (daně, účetnictví, bankovnictví). Rovněž zde najdete publikace vydávané OSN a Mezinárodní organizací práce (ILO). 
Materiály jsou k dispozici ve volném výběru, řazeny podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních třídníků. Část z nich si lze vypůjčit domů na 1 týden formou krátkodobé absenční výpůjčky, ostatní je možné studovat pouze prezenčně. 
Materiály k absenčnímu vypůjčení musí uživatel předat službě u východu z hlavní studovny, která zaeviduje výpůjčku na jeho čtenářský účet.

Periodika jsou určena pouze k prezenčnímu studiu. Umístěna jsou v přilehlé chodbě v hlavní studovně, řazena jsou abecedně.

Po předchozí domluvě lze Mediatéku během řádné provozní doby využít pro jednorázovou výuku, školení nebo prezentace, ke kterým jsou nutné informační zdroje zde dostupné.


Kontaktní informace

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
orientační plánek (PDF)
Irena Vondrášková
knihovna@vse.cz
tel.: (+420) 224 095 183
ústředna: (+420) 224 095 111
fax: (+420) 224 095 869

Zaměstnanci CIKS
Telefonní seznam VŠE

Otevírací doba

po 26. 9. 9:00 - 19:00
út 27. 9. 8:00 - 19:00
st 28. 9. Státní svátek
čt 29. 9. 8:00 - 19:00
30. 9. 8:00 - 18:00

Otevírací doba knihoven a studoven VŠE

Související stránky