Co se děje na VŠE?

3. 4. 2015 - Děkanské dny

Hledat Pokročilé hledání

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 


Registrace a kategorie uživatelů

Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15ti let nebo cizí státní příslušník po předložení platných dokladů. Institucím jsou výpůjční služby poskytovány v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Podmínky registrace

K registraci je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz / pas / osobní průkaz / vízum), vyplnit Přihlášku a Prohlášení uživatele. Žadatel nesmí mít žádné finanční ani věcné závazky vůči knihovně.
Podepsáním „Prohlášení“ se uživatel zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky z prodlení a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek.

Cena registrace, kategorie uživatelů

Interní uživatelé student, učitel, zaměstnanec VŠE

 

multifunkční identifikační karta registrovaná pro knihovní služby

 

platnost registrace 1 akademický (školní) rok

 

roční obnovení (prolongace) registrace - 20 Kč

 

maximální počet absenčních výpůjček – 20

Externí uživatelé studenti, odborná veřejnost

 

průkaz uživatele – typ B, vystavený v recepci knihovny na Žižkově (pouze absenční výpůjčky ze skladu knihovny VŠE)

Vystavení průkazu: 100 Kč + registrační poplatek 20 Kč

 

průkaz uživatele – typ D - čipová karta vystavená Správou ID karet Výpočetního centra (absenční výpůjčky, přístup do všech studoven, kopírování, internet, MVS, EIZ dle licence, přístup do Studijní knihovny JM, absenční výpůjčky ze SKJM)

Vystavení karty: 250 Kč + registrační poplatek 20 Kč

 

platnost registrace 12 měsíců od data registrace / prolongace

 

roční obnovení (prolongace) registrace:

průkaz B - 50 Kč

průkaz D - 100 Kč

 

maximální počet absenčních výpůjček – 5

Jednorázový vstup pouze k návštěvě studovny

 

platnost 1 den

 

cena 50 Kč + 250 Kč vratná záloha za zapůjčení čipové karty

 

nelze použít k absenčním výpůjčkám

 

možnost kopírování

 

 


Kontaktní informace

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
orientační plánek (PDF)

skupinové e-maily
místnost M29A SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 591
fax: (+420) 224 095 869
Zaměstnanci CIKS
Telefonní seznam VŠE

Cena služby

Související stránky